cách viết bản tóm tắt thành tích đề nghị thi đua khen thưởng cá nhân tập thể của Hội Nông dân Việt Nam

Thứ năm - 02/10/2014 11:50

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ NĂM ……………..

          (Kèm Tờ trình số:     TTr-HND ngày …………… của Hội Nông dân tỉnh.)

 

1- TẬP THỂ

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

Hội Nông dân tỉnh ...............

 

Thực hiện Nghị quyết 26 –NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; và Kế hoạch số 53- KH/TU ngày 20/10/2008 về triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 53 của của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của BCH Hội Nông dân tỉnh. Ban Thường vụ tỉnh Hội đã tập trung triển khai, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp bám sát kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh để phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân quán triệt mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tham gia với cấp ủy, chính quyền cùng cấp bàn bạc đóng góp ý kiến vào các phương án triển khai tại xã như phương án phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, ý tế, giao thông, thủy lợi, nước sạch. Ở các hộ vận động xây dựng các công trình vệ sinh, cải tạo ao vườn, điều kiện đi lại… Đến nay công tác tuyên truyền và một số công trình hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh đã phát huy tác dụng tốt, được nông dân đồng tình hưởng ứng.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong 3 phong trào thi đua lớn, trọng tâm của Hôi thường xuyên phát động nông dân thi đua thực hiện tốt cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xây dựng gia đình văn hóa, gia đình nông dân văn hóa gắn với công tác vận động nông dân thi đua đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Tổ chức tuyên truyền trong nông dân giữ gìn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả chiến dịch các đợt tăng cường chăm sóc SKSS và KHHGĐ; tuyên truyền ý nghĩa, nội dung bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chủ trương của đảng về công tác dân tộc, tôn giáo…vv  Kết quả hàng năm đều có 100% lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện gia đình nông dân văn hóa, qua bình xét cuối năm đã có bình quân 95,7% hộ đạt so với số hộ đăng ký.

 Thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở, từ năm 2009 đến nay các cấp Hội đã xây dựng được 111 căn nhà tình thương và 01 căn nhà công vụ cho giáo viên trị giá 2 tỷ 543 triệu đồng. Chỉ đạo cho các cấp Hội vận động nông dân tham gia đóng góp sửa chữa 358,23 km đường nông thôn, nạo vét 232,7 km kênh mương, 165 cầu cống các loại, sửa hội trường thôn, làm cổng chào thôn, ấp ,tham gia đóng góp với tổng số tiền đóng góp trị giá trên 3 tỷ đồng và 5.324 ngày công lao động. Đặc biệt trong phong trào này đã nổi lên mô hình đang được thí điểm tại Hội Nông dân huyện ……. như:  mô hình “con đường nông dân tự quản” đến nay đã có 6 xã là ……………… đi vào thực hiện, bình quân chiều dài đoạn đường là 500 m có pa nô, bằng rôn khẩu hiệu “đoạn đường nông dân tự quản”. Qua phong trào đã lôi cuốn được hàng chục ngàn hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, nhiều gia đình nông dân sẵn sàng hiến đất sản xuất của gia đình để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông..vv. 

 Cùng với việc vận động nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn Hội còn chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh tổ chức trên 30 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho 3.000 lượt hội viên nông dân tại 10 huyện, thị; phối hợp với Sở KHCN thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin về nông thôn mở 05 lớp tập huấn khai thác, sử dụng mạng Internet cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân tham dự và lắp đặt  05 bộ trụ lọc nước sinh hoạt và 10 hệ thống lọc nước tinh khiết tại 10 trường tiểu học ở các huyện, thị; phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn thuộc TW Hội Nông dân xây dựng 100 “Hố rác di động ” cho 100 cán bộ, hội viên nông dân thị trấn …………….. Trong công tác dạy nghề, năm 2009 đến nay Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh đã  tổ chức được trên 185 lớp dạy nghề cho hơn 6.500 học viên tập trung vào các nghề Quản lý, chăm sóc và khai thác cao su, Thú y, tin học chứng chỉ A tin học,  kỹ thuật chăn nuôi heo và phòng trị bệnh cho heo;thi  bằng lái xe hạng A1, B2, C…vvGiới thiệu cho hơn 1.000 học viên vào làm việc tại các nông trường cao su với mức lương từ 03 triệu đến 6,5 triệu đồng/ tháng, bên cạnh đó các học viên đã tự tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, số học viên còn lại lao động phục vụ cho gia đình.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 61 của Ban Bí thư về phê duyệt đề án 01 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Kết quả năm 2009 Hội Nông dân tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt đề án tổ chức đưa nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài, xây dựng Trang Web Hội Nông dân tỉnh, tiếp theo trong năm 2011 Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng đề án củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 (Hiện nay đã được UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy thông qua); dự án Nâng cao năng lực ứng dụng Khoa học Công nghệ và xây dựng hệ thống Sàn kết nối cung cầu cho cán bộ, cơ sở Hội và hội viên nông dân giai đoạn 2012-2015 (Hiện nay đã được ghi vốn đầu tư).

Nhìn chung phong trào xây dựng nông thôn mới  đã đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân; được nông dân hăng hái tham gia, chung lòng góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp văn minh. 

* Kết quả khen thưởng hàng năm:

Từ năm 2009 đến nay Hội Nông dân tỉnh ............... liên tục được UBND tỉnh, Tỉnh ủy, TW Hội Nông dân, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Đặc biệt là năm 2009 Hội Nông dân tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì Quyết định số: 37/QĐ- CTN ngày 8/1/2009

 

2- CÁ NHÂN

 

Họ và tên

Chức vụ

Tóm tắt thành tích

…………

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ...............

Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, Bản thân đã cùng tập thể Ban Thường vụ tỉnh Hội đã chỉ đạo các huyện, thị, cơ sở Hội bám sát kế hoạch của BCĐ tỉnh để phối hợp vận động cán bộ, hội viên nông dân thi đua thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa gắn với công tác vận động nông dân thi đua đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; tổ chức tuyên truyền trong nông dân giữ gìn nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả chiến dịch các đợt tăng cường chăm sóc SKSS&KHHGĐ; tuyên truyền ý nghĩa, nội dung bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chủ trương của đảng về công tác dân tộc, tôn giáo. Kết quả hàng năm có 100% lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện gia đình nông dân văn hóa, qua bình xét hàng năm đã có bình quân 95,7% hộ đạt so với số hộ đăng ký. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở, từ năm 2009 đến nay các cấp Hội đã xây dựng được 111 căn nhà tình thương và 01 căn nhà công vụ cho giáo viên trị giá 2 tỷ 543 triệu đồng. Chỉ đạo cho các cấp Hội vận động nông dân tham gia đóng góp sửa chữa 358,23 km đường nông thôn, nạo vét 232,7 km kênh mương, 165 cầu cống các loại, sửa hội trường thôn, làm cổng chào thôn, ấp ,tham gia đóng góp với tổng số tiền đóng góp trị giá trên 3 tỷ đồng và 5.324 ngày công lao động. Đặc biệt trong phong trào này đã nổi lên mô hình đang được thí điểm tại Hội Nông dân huyện …………… như:  mô hình “con đường nông dân tự quản” đến nay đã có 3 xã là ………….đi vào thực hiện, bình quân chiều dài đoạn đường là 500 m có pa nô, bằng rôn khẩu hiệu “đoạn đường nông dân tự quản”. Qua phong trào đã lôi cuốn được hàng chục ngàn hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, nhiều gia đình nông dân sẵn sàng hiến đất sản xuất của gia đình để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, đường giao thông..vv.

Trong công tác dạy nghề, Bản thân phụ trách Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh, từ năm 2009 đến nay đã  tổ chức được trên 185 lớp dạy nghề cho hơn 6.500 học viên tập trung vào các nghề Quản lý, chăm sóc và khai thác cao su, Thú y, tin học chứng chỉ A tin học,  kỹ thuật chăn nuôi heo và phòng trị bệnh cho heo;thi  bằng lái xe hạng A1, B2, C…vv Giới thiệu cho hơn 1.000 học viên vào làm việc tại các nông trường cao su với mức lương từ 03 triệu đến 6,5 triệu đồng/ tháng, bên cạnh đó các học viên đã tự tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, số học viên còn lại lao động phục vụ cho gia đình.

Bản thân đã tham mưu cho Ban Thường vụ thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân và theo chủ trương của Đảng như: thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Kết luận 61 của Ban Bí thư về phê duyệt đề án 01 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.. Kết quả năm 2009 Hội Nông dân tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt đề án tổ chức đưa nông dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài, xây dựng Trang Web Hội Nông dân tỉnh, tiếp theo trong năm 2011 Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng đề án, dự án: Đề án củng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 (Hiện nay đã được UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy thông qua); Dự án Nâng cao năng lực ứng dụng Khoa học Công nghệ và xây dựng hệ thống Sàn kết nối cung cầu cho cán bộ, cơ sở Hội và hội viên nông dân giai đoạn 2012-2015 (Hiện nay đã được ghi vốn đầu tư).

        Với những đóng góp của bản thân đã có nhiều đóng góp tích cực để cụ thể hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả. Vai trò, uy tín của tổ chức Hội Nông dân tỉnh  ngày càng được nâng cao, xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay7,840
  • Tháng hiện tại144,970
  • Tổng lượt truy cập7,499,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây